Obchodní podmínky programů skupinového koučinku

Tvořím své bohatsví,

 

Tvořím své podnikání

Nejedná se o on-line programy, ale skupinový koučink živě fascilitovaný Lindou Berger, DIČ: CZ7356160606, PLÁTCE DPH

Setkání budou probíhat pomocí aplikace zoom a facebooku.

Účastí na prvním seznamovacím setkání se program považuje za zkonzumovaný. Z úmluvy není možno odstoupit. Pokud klient z jakéhokoliv důvodu program nedokončí je stejně povinen doplatit dlužnou částku.

Služby budou ze strany Lindy Berger dodány v souladu s popisem na stránce www.lindaberger.cz/skupinovy-koucink/ pro program Tvořím své bohatství. Pro program Tvořím své podnikání jsou vypsány na objednávce k programu na www.lindaberger.cz/skupinovy-koucinkbyznys/.

Podpora ve facebookových skupinách bude probíhat pondělí až pátek. Lhůta odpovědi je 24 hodin. Obvykle však odpovídám  rychleji dle možností.

Jako kouč se zavazuji k mlčenlivosti ze své strany. Účastníci skupin se též zavazují respektovat pravdidlo nevynášení osobních informací ze skupiny.

Pokud jde o sdílení obsahových informací, prosím respektuj autorská práva a pokud budeš inspiraci šířit dále, uveď jako zdroj mě nebo tento program. 

Program je výsledkem mých zkušeností a mnoha tréninků. Plagiátorství je porušením autorských práv a duševního vlastnictví.

K bonusovým programům (specifikovaným na prodejní stránce/objednáce) budeš mít přístup po dobu 6 měsíců.