Jak si kvantově polepšit s penězi

Kvantové zacházení s penězi není o tom vyhrát v loterii a koupit si vilu u moře.
  •  Je to o tom, že kdekoliv začneme třeba v malém, může mít nádherné důsledky a výsledky, které předčí pouhý „matematický“ součet.
  • A také o tom, dělat to správně, byť v malém už teď a vědět, že odměna přijde. Odměna sladší a větší než se nám logická mysl snaží nabídnout.

Myslíš kvantově nebo lineárně?

Tradiční pojetí myšlení je limitující v tom, že se odvíjí lineárně. Z bodu A do bodu B. Očekáváme pouze dva možné výsledky. Úspěch nebo neúspěch. Přijetí do zaměstnání či zamítnutí. Výhru versus prohru. Máme tak moc konkrétní (a mnohdy předpojatou) představu o výsledku, že se uzavřeme dalším možným dopadům a příležitostem.

Co kdyby to šlo i jinak? Opakem lineárního myšlení je tzv. myšlení kvantové. Ty ze své pozice stále děláš, jen to co umíš, ve své mysli však víš, že jakýkoliv malý krok může mít nečekaně velký dopad. Může uvést do pochodu procesy, které ani nevymyslíš.

„Ať už si myslíš, že to dokážeš, nebo nedokážeš, v obou případech máš pravdu“ je známý citát Henryho Forda.

Pozitivní přístup, který je otevřený, nelpí na konkrétním provedení a nabízí ti nepřeberné množství variant, má velkou sílu. Záleží totiž na tvém nastavení, jak k dění přistupuješ. Když spojíš činy ve fyzickém světě s vysíláním záměru hojnosti, dovolíš, aby se děly zázraky. Kdykoli připouštíš jen jeden výsledek, zavíráš si brány k dalším možnostem.

Kvantová akce s penězi

Co můžeš udělat pro zlepšení své finanční situace hned teď v hmotné realitě? Osvoj si zdánlivě prosté pravidlo: Plať sobě jako první!

Jde o všeobecně známé doporučení, platné pro podnikatele i zaměstnance, které dost často připomínám a najdeš o něm i celý článek na mém webu.

Když lidem řeknu, že k rozhýbání financí stačí platit sobě jako první, dostanu dva druhy reakcí:

Příklad té první: „Když z toho mála, co mám, odložím stovku měsíčně, tak mám za rok dvanáct stovek a za to si stejně nic nekoupím, nic to neřeší.“ Odpověď na ni je zřejmá už z tvého výroku. Když si myslíš, že to nebude fungovat, tak to skutečně nebude fungovat. (viz citát H. Forda výše) Když to vysíláš s tímto nastavením, tak to skutečně nemůže v životě vyjít. Obdobný příklad lineárního myšlení je i měsíční úložka tisíc korun s výhledem na dvanáct tisíc za rok. Pořád přetrvává spíš tvá negativní představa, že ani po deseti letech spoření nedosáhneš na auto, dům nebo jiné cíle, nehledě na inflaci. S tímto přístupem jen těžce dosáhneš ve financích kvantového zlepšení.

Ta druhá reakce je úplně jiná. Mnohé z vás mi napsaly, jak jim toto jednoduché pravidlo doslova změnilo život. Sice se ti záhadně přes noc na účtu neobjeví sedmimístná cifra, ale všimneš si, že peníze začnou proudit. Jak je to možné?

Když vycházíš jen z matematického součtu, stovka ke stovce, tisícovka k tisícovce, tvá mysl pracuje „omezeně“ jen s daným součtem. Když se otevřeš tomu, že něco děláš a tím ovlivňuješ energetické pole, ze kterého ti pak chodí informace, možnosti a peníze – praktikuješ kvantové myšlení, a to dříve či později nese své ovoce.

Podle mého názoru už i jen „pocit“, že se dobře starám o sebe a své peníze, umí zázraky. I to jak zacházím s penězi, je určitou formou sebelásky.

Zacházení s penězi v praxi

Peníze jsou fyzická „věc“ a vyžadují ze své podstaty i fyzické nakládání s nimi.

Zaměř se na to, aby z každého tvého příjmu putovala platba nejprve tobě. Ne ze strachu, ne tzv. „na horší časy“- z pocitu nedostatku, nebo obavy o budoucnost. Odkládej pravidelně, dle svých možností, částku sobě pro radost, jako projev sebe ocenění. I kdyby to zpočátku byla jen malá suma, ať je ukládaná pro potěšení a krásné zážitky, které ti tyto prostředky umožní.

Sama jsem před mnoha lety byla v tíživé finanční situaci, kdy mi právě změna postoje pomohla vše zvládnout a otočit kormidlem. Dnes vím, že změnit to nastavení v hlavě nebyla jen má super schopnost, ale dokážeš to i ty. Stačí se rozhodnout.

Jak poznáš, že vysílání do Vesmíru funguje? Najednou do sebe všechno začne zapadat a ty se blížíš k cíli mnohem snáz. Přicházejí nabídky, které jsi nebyla schopná vymyslet ani v těch nejdivočejších snech. Otevírají se příležitosti na místech, kde bys je nehledala, a to je to pravé tvoření bohatého života v praxi.

→Myšlenka je energie. Přemýšlej kvantově. Připomeň si v mém videu, jak mysl uvádí do pohybu nespočet možností.

→Měj své peníze pod kontrolou – mají to rády. : )

→Rozhýbej je kvantovým myšlením i pohybem ve fyzickém světě.

→Žij bohatý život!

Linda Berger
je koučkou, propagátorkou metody EFT, milovnicí rituálů a vůbec všeho, co souvisí s hojností. Ukazuje lidem, jak odhodit své vnitřní bloky k penězům a jak se naladit na vlnu hojnosti. Je také autorkou eBooků Finance jako zrcadlo vnitřního nastavení, Cesty k hojnosti a on-line kurzu V hojnosti. Více se dozvíte zde.
Komentáře